Home

Geschiedenis van Zon en Zegen

* 1964: Oprichting van het koor is op 26 augustus. Voorzitter is dhr. H. de Graaf.
Eerste repetitieavond is op 9 september in de aula van openbare basisschool De Akkerwinde, met als dirigent dhr. H. Sleurink.
De nieuwe zangvereniging telt dan 25 leden. De contributie wordt vastgesteld op fl. 1,25 per avond. 
In december wordt de oud papier actie opgezet en de eerste opbrengst is fl. 60,00 
* 1965: Zon en Zegen sluit zich aan bij de Kon. Bond voor Chr. Zang en Oratoriumverenigingen.
In september worden de repetities gehouden in de aula van de Chr. basisschool  De Rank. De huurprijs is fl.6,00 per avond. Ook kinderkoor Jong Leven wordt opgericht.
* 1966: Concours in Kraggenburg en een 1e prijs in de 2e afdeling.
* 1967: De repetities worden nu in kerkcentrum De Voorhof gehouden.
1968: Het koor telt dan 50 leden. Er wordt een succesvol ringconcert gehouden in Biddinghuizen.
* 1969: Met BAS Voetbal wordt er oud papier opgehaald. 
In dit zelfde jaar wordt het eerste lustrum gevierd met een concert.
1970: Er wordt een 1e prijs behaald bij het concours, georganiseerd door de Chr. Zangers Bond.
* 1971: Dhr. H. Sleurink wordt opgevolgd door dhr. J. van Zadelhoff als dirigent. Ook o.l.v. hem wordt een 1e prijs bij het concours behaald met 329 punten. 
* 1972: Voor de  eerste maal optreden in koorkleding.
1973: Op de zondagavond voor kerst staat een kerstzangavond gepland, samen met Jong Leven. Maar door de autoloze zondagen wordt deze avond verplaatst naar de zaterdag er voor.
1974: Dhr. H. de Graaf neemt afscheid als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door
dhr. C. Zeeman. Tevens wordt jeugdkoor The Happy Singers opgericht. Er wordt een jubileumconcert gehouden vanwege het 10 jarig bestaan in De Voorhof.
* 1975: Dhr. J. van Zadelhoff wordt opgevolgd door dhr. H. van Leusden als dirigent. En weer wordt er een 1e prijs behaald met een concours.
1976: Er wordt een concours in Biddinghuizen georganiseerd. Met 378 punten en lof van de jury behaald Zon en Zegen de 1e prijs in de ere-afdeling. Samen met The Happy Singers wordt een concert gegeven.
* 1977: In oktober werkt het koor mee aan de revue “De vlag uit” in de Meerpaal ter gelegenheid van een polderjubileum. Voor de eerste keer wordt er een uitvoering gegeven met Maris Sonores.
1978: Met Echo der Golven uit Swifterbant worden er 2 concerten gegeven.
Aan het einde van het jaar is er een kerstconcert met The Happy Singers en Jong Leven. Speciale gast is Caroline van Hemert.
1979: Dhr. C. Zeeman stopt als voorzitter. Zijn opvolger is dhr. B. Oosterhoff. Het koor telt 64 leden. Zon en Zegen en Jong Leven behalen een 1e prijs op het concours.
* 1980: Het koor krijgt nieuwe koorkleding en er wordt een "teleurstellende" 2e prijs behaald op het concours.
1981: De nieuwe burgermeester van de gemeente Dronten wordt toegezongen in De Gouden Ploeg tijdens een kennismaking en er wordt meegewerkt aan een polderkoren zangavond.
1983: Ook dit jaar wordt een 2e plaats behaald bij een concours. 
* 1984: Het 20 jarig bestaan wordt gevierd met een jubileumconcert in samenwerking met een Utrechts begeleidingsorkest. Ook treedt het koortje van het eerste uur op onder begeleiding van dhr. H. Sleurink.
1985:  Mevr. C. van der Meulen wordt voorzittter. De VLOD (gemeentelijke tv zender) komt opnames maken tijdens een repetitieavond, omdat dhr. H. van Leusden 10 jaar dirigent is.
* 1986: Dhr. H. van Leusden neemt afscheid en wordt opgevolgd door dhr. J. Vinke uit Kampen. Er is weer nieuwe koorkleding.
1987: Er wordt vanaf dit jaar jaalijks gecollecteerd voor het Anjerfonds. Er wordt een koorwerkmiddag georganiseerd. Voor de eerste keer komt de Zangerskrant uit.
1988: Er wordt, met hulp van het Anjerfonds, een nieuwe piano  aangeschaft. Tevens wordt er een muziekfestival georganiseerd vanwege het 25 jarig bestaan van Biddinghuizen. Voor de eerste maal wordt er een boekenmarkt gehouden.
* 1989: In 1989 bestaat het koor 25 jaar. Er wordt een jubileumconcert gegeven samen met het klein-koor Caprice uit Ermelo en het orkest Musica Montana uit Amersfoort. 
1990: Er is een feestavond met The Happy Singers i.v.m. het 25 jarig bestaan van Zon en Zegen, is er een afdelingsconcert in Zwolle en een kerstzangdienst in De Voorhof. En er is weer een 1e prijs op het concours in Nijverdal.
* 1991: Mevr. M. Sybesma volgt mevr.C. van der Meulen op als voorzitter.
Het koor brengt samen met het jongerenkoor The Happy Singers een bezoek aan Emersleben in de voormalige DDR. Ook is er een cncert met het Vocaal Ensemble Flevoland.
* 1992: In dit jaar brengt het koor uit Emersleben een tegenbezoek aan Zon en Zegen en de The Happy Singers. Er is weer nieuwe koorkleding.
* 1993: Dhr. J. Vinke stopt als dirigent en dhr. B. Gelderman volgt hem op. Het koor verzorgt samen met The Happy Singers en Jong Leven een Passiedienst.
Met Renate Heemskerk wordt er een concert gehuden en werkt het koor mee aan een zangersdag in Oud-Leusden.
* 1994: Op 26 augustus bestaat het koor 30 jaar en op 26 november is er een jubileumconcert m.m.v. The Happy Singers en het blokfluitenensemble uit Wezep. 
* 1995: Het koor krijgt statuten en er wordt een notariële akte opgesteld.
* 1996: In mei is er een uitwisselingsweekend met het Motet Choir uit Holsted in Denemarken en is er een zangavond in verpleegtehuis "Het Laar" in Lelystad.
* 1997: Op 4 oktober wordt en een najaarsconcert gehouden samen met het
Chr. Mannenkoor Dronten. 
* 1998: In april volgt er een tegenbezoek van het Motet Choir uit Holsted. 
* 1999: Op 13 november wordt het 35 jarig bestaan gevierd met een jubileumconcert in samenwerking met een strijkersensemble en 2 solisten. Mw. J. van Beek volgt mw. Sybesma op als voorzitter.
* 2000: In augustus wordt Jaap Kramer dirigent. Hij volgt dhr. B. Gelderman op.
* 2002: Op 2 november is er een afdelingsconcert van de KCZB in Emmeloord.
* 2003: Zon en Zegen werkt mee aan een Passiedienst in De Voorhof, een concert op Urk en in april is de cd opname van “Nooit Alleen” in de Grote Kerk van Elburg. Het presentatieconcert van die cd is op 24 oktober De Voorhof.
* 2004: Het 40 jarig bestaan wordt gevierd met een jubileumconcert in De Voorhof, met als gastkoor Chr. mannenkoor Soli Deo Gloria.
* 2005: Er zijn o.a. optredens in Lelystad, Hilversum en Monnickendam.
* 2006: Koorreis naar België. In Brugge en Gent worden 2 concerten gegeven.
* 2007: De cd “Raak mij aan” wordt opgenomen in de Burgwalkerk te Kampen. De presentatie is in De Grote Kerk in Elburg. Verder werkt het koor mee aan diverse kerkdiensten.
* 2008: In dit jaar is er een zangavond in Katwijk, georganiseerd door Mission Music en wordt er een concert gehouden in De Voorhof met als gastkoor Glorify uit Meppel.
* 2009: Een bijzonder jaar wat vooral in het teken staat van het 45 jarig bestaan van Zon en Zegen. Dit wordt gevierd met een groots concert met als speciale gast Ernst Daniel Smid.
* 2010: Het koor verleent haar medewerking tijdens een kerkdienst in Oldebroek, korendag in Monnickendam en geeft een concert, met als gast Sharon Kips.
Mw. L. Christiaans volgt mw. M. Sybesma op als voorzitter.
* 2011: In april is er een Passiedienst in De Voorhof, korendag in Bunschoten-Spakenburg i.v.m. 125 jaar bestaan van de KCZB en is Lucas Kramer gast tijdens het najaarsconcert.
* 2012: Het oratorium "Het Nieuw Jeruzalem" wordt op 28 april uitgevoerd in De Voorhof. Het koor wordt begeleid door 9 musici, waaronder de componist van dit oratorium: Johan Bredewout. Heel veel belangstellenden genieten van het koor en de mooie muziek. Op 23 december organiseert het koor een kerstzangavond in De Voorhof. In een meer dan volle kerkzaal beleeft het aanwezige publiek een prachtige avond met als hoogtepunt het "Hallelujah" van Händel.
* 2013: Jaap Kramer is in februari 12 1/2 jaar dirigent en krijgt op de jaarvergadering een oorkonde overhandigd.
Op 17 maart is er een Passiedienst in De Voorhof en op 12 april werkt het koor mee aan een jubileumconcert i.v.m. het 50 jarig bestaan van Biddinghuizen, waaraan nog 5 andere verenigingen uit het dorp meewerken.
In Monnickendam wordt op 8 juni een korendag gehouden, waaraan Zon en Zegen meewerkt.
Zondag 20 oktober zingt het koor tijdens een kerkdienst en kerkcentrum De Hoeksteen in Swifterbant en op 15 november is het najaarsconcert in De Voorhof. Gast is At Once. Het publiek is getuige van een mooi concert.
Op zondag 22 decmber organiseert het koor een kerstzangavond in De Voorhof. Velen genieten van vertrouwde kerstliederen en de samenzang.
* 2014: Op donderdag 20 februari zingt het koor in verzorgingscentrum Het Baken in Elburg. De belangstelling van de bewoners en hun familie is groot. 
Zon en Zegen zingt op 12 april, samen met het Gereformeerd Kerkkoor Urk, in de Bethelkerk op Urk, het oratorium Het Nieuw Jeruzalem. Voor beide koren is dit de tweede uitvoering. 
Op 4 mei werkt het koor mee aan de Herdenkingsbijeenkomst in kercentrum De Open Hof te Dronten. Het jaarlijkse muziekfestival is op 10 mei in De Voorhof. 
Op 28 augustus is de eerst repetitie van het nieuwe (jubileum)seizoen. Op 8 november wordt het 50 jarig bestaan gevierd een jubileumconcert. Chr. mannenkoor Soli Deo Gloria (Urk) is gastkoor.
De Kerstzangavond is op zondagavond 21 december.
* 2015: Zaterdag 28 maart zingt Zon en Zegen, onder grote belangstelling, het Passie-Paas oratorium "Van Liefde Ongekend" met volledige begeleiding (L’Orchestra Particolare (strijkers, fluit, hobo, trompet en slagwerk), Marco den Toom (orgel) en Johan Bredewout (vleugel). 
50 jaar Zon en Zegen wordt op 18 april gevierd op "De Veerman van Kampen". Een prachtige salonboot, die vanuit Kampen naar Deventer vaart en weer terug. De hele dag geniet iedereen van het mooie weer, goede verzorging (eten en drinken) aan boord en de gezelligheid. In Deventer is gelegenheid om de stad in te gaan.
Een heel mooie dag om op terug te kijken.
Op 24 april wordt het jaarlijkse Voorhof Concert gehouden. Dit keer is Matthijs Arnoldus de begeleider van Zon en Zegen.
Na de zomerstop gaat het koor repeteren voor het concert "Wij VIERen" wat op 17 oktober gehouden wordt in De Grote Kerk van Harderwijk. Aan dit concert werken ook de Chr. mannenkoren Laudate (Barneveld), Soli Deo Gloria (Urk) en het Chr. gemengde koor Glorify (Meppel) mee. Johan Bredewout en Marco den Toom begeleiden de koren. Voor dit concert is erg veel belangstelling.
​De jaarlijkse kerstzangavond is op 20 december. Jacob Schenk begeleidt het koor en de samenzang, Jolanda Aantjes verzorgt de meditatie.
* 2016: Zondagavond 31 januari werkt Zon en Zegen mee aan een avonddienst in de Ontmoetingskerk te Lelystad.
Het koor organiseert een Passie Zangavond op zondag 13 maart in De Voorhof, m.m.v. Henk Doest (piano) en Krista v/d Esker (fluit) en het strijkerskwartet Regina Forte. "Lam Gods" wordt op een ontroerende wijze uitgevoerd.
Op 4 mei is de Herdenkingsbijeenkomst in de Meerpaal te Dronten waar het koor aan mee werkt.
Zaterdagavond 18 juni is er een benefietconcert in IJsselmuiden, waaraan meer dan de helft van de leden van Zon en Zegen aan meewerken. Het koor bestaat uit bijna 120 projectleden. Het oratorium "Het Nieuw Jeruzalem" wordt uitgevoerd. Alle musici werken belangeloos mee. 
Het najaarsconcert wordt gehouden op zaterdag 29 oktober. Sharon Kips is speaciale gast. Zij en het koor worden begeleid door een combo. 
Op 17 december werkt het koor mee aan de volkskerstzangavond in de grote theaterzaal van de Meerpaal in Dronten. Ook Chr. mannenkoor Soli Deo Gloria (Urk en ook o.l.v. Jaap Kramer) werkt mee. Beide koren zingen ook samen.
Ronald IJmker is begeleider.
De jaarlijkse kerstzangavond in De Voorhof is op 18 december. M.m.v. Jacob Schenk (begeleider en solist) en Anne Doedens (spreekstem)
* 2017: Zaterdag 4 maart voert Zon en Zegen i.s.m. Chr. gemengd koor Glorify (Meppel en ook o.l.v. Jaap Kramer) het oratorium "Jozef" uit in de Kruiskerk te Meppel. Drie weken later zingen beide koren het oratorium nog een keer en dan in De Voorhof. Er werken 18 musici aan mee, Jacob Schenk vertolkt de rol van Jozef en Anne Doedens leest de Bijbelteksten voor. Het publiek geeft lovende reacties.
Donderdag 21 september zingt het koor in verzorgingstehuis De Voord in Elburg. Een mooi en dankbaar optreden.
Zaterdag 21 oktober is het najaarsconcert in De Voorhof. Dit keer i.s.m. het Christelijk Mannenkoor Emmeloord, wat onder leiding staat van Johan Bredewout. Anne Kroeze werkt mee als begeleider.
Op zondag 17 december wordt 2017 afgesloten met de jaarlijke Kerstzangavond in de Voorhof. Jacob Schenk begeleidt het koor en de samenzang en verzorgt, samen met dirigent Jaap Kramer, de instrumentale intermezzo's.
Anne Doedens verzorgt de meditatie en koorlid Leo Arnoldus begeleidt de samenzang op cornet. De belangstelling is groot.
* 2018: Zondag 25 maart is de Passie Zangavond, georganiseerd door het koor. Een ingetogen avond met veel samenzang. Marco Hoorn, Johan Bredewout en Anne Doedens verlenen hun medewerking.
Zaterdag 14 april is er een concert in Emmeloord i.s.m. het Chr. Mannenkoor Emmeloord. Jaap Kramer en Johan Bredewout dirigeren en begeleiden, het orgel wordt gespeeld door Hendrik van Veen.
Op woensdagavond 22 augustus werkt het koor, samen met Chr. gemengd koor Glorify (ook o.l.v. Jaap Kramer) mee aan "Zingen in de Zomer" op Urk.
Het najaarsconcert is op zaterdag 6 oktober in de Voorhof. Ronald IJmker begeleidt het koor op orgel en vleugel en Jelte van Putten op viool.
Het oratorium "Een Nieuw Begin" wordt op zondagavond 23 december uitgevoerd in de Voorhof. M.m.v. musici van L'Orchestra Paticolare, Harry Hamer (orgel), Jacob Schenk (vleugel en solist) en Anne Doedens (spreekstem). Veel mensen hebben van dit optreden genoten.
* 2019: Op zondag 14 april organiseert het koor een Passie Zangavond in de Voorhof, m.m.v. Johan Bredewout (piano) en Jelte van Putten (vleugel). Met liederen en gedichten uit de lijdenstijd en samenzang.
Op zaterdag 18 mei is er een korendag in Kampen, waar het koor gezongen heeft in de Broederkerk en de Buitenkerk.
27 augustus is de start van het jubileumseizoen: 55 jarig bestaan van Zon en Zegen !
Op zondag 13 oktober werkt Zon en Zegen mee aan de ochtenddienst van de Protestantse Gemeente in de Voorhof.
Tijdens de repetitie op 8 oktober zijn er een journalist en fotograaf van dagblad de Stentor aanwezig i.v.m. het 55 jarig jubileum. Er worden foto's genomen, er wordt gefilmd en 3 koorleden die sinds 1966 (!!) lid zijn worden geïnterviewd.
Het jubileumconcert is op 19 oktober in de Voorhof, met als gast Elise Mannah. In een bijna uitverkochte kerkzaal geniet het publiek van een prachtig concert.
Na afloop kregen dirigent, koor, Elise en de musici een staande ovatie.
Het laatste optreden is op 22 december, de kerstzangavond in De Voorhof. In een bomvolle kerkzaal is er veel samenzang van vertrouwde kerstliederen, het koor zingt eigen stukken, Jacob Schenk begeleidt de samenzang en het koor en Anne Doedens doet een meditatie. Een is prachtige avond !
* 2020 / 2021: Vanaf maart 2020 stond het koorleven stil door de corona-pandemie. Deze werkte door tot ver in 2021. Het was voor het koor een zware periode. Niet alleen omdat we niet samen mochten / konden zingen, maar meer nog omdat door deze pandemie een tweetal van onze leden van het eerste uur zijn overleden..
Nadat het weer mocht zijn de repetities voorzichtig weer opgestart. Van repeteren om 1,5 afstand van elkaar tot weer 'gewone' opstelling. 
* 2022: In 2022 was in april de passiezangavond, in mei een concert in de kerk in Biddinghuizen. En op 12 november een zangavond samen met Ailanthus uit Wezep. Op 18 december was de traditionele Kerstzangavond. Een goed gevulde kerk zorgde voor een warm gevoel op weg naar kerst.
Op 4 oktober 2022 heeft Lenie Christiaanse na ruim 12,5 jaar de voorzittershamer overhandigd aan Tineke Stuifzand.

 
 
© 2024 Chr. Gem. Koor Zon en Zegen - Realisatie: Sybit | Software op Maat - Privacyverklaring / Disclaimer

Realisatie: Sybit - Software op Maat